• 100 AF

    Poslovno veleučilište Zagreb / Zagreb School of Business

    Sa ulaskom u svijet diplomskih programa, Poslovno veleučilište Zagreb moralo se redizajnirati i proširiti svoj vizualni identitet. Projekt je počeo sa logotipom, kolorističkim i tipografskim sustavom, nastavio se kroz plakate, barjake i brošure, a završio sa signalizacijskom sistemom. Posebna se pažnja posvetila implementaciji vizualnog identiteta u prostorima slavne (zaštićene) zgradu Radničkog Sveučilišta "Moša Pijade". / Zagreb School of Business became professional graduate school and wanted to redesign and further develop its visual identity. The project started with the logo, typography and color system, continued through posters, banners and brochures, and finished with a signage system. A special concern was implementing the identity in the famous (protected) building of Workers university“Moša Pijade”.
    AMFITRION

P kao Poslovno

Znak i logotip

Male aplikacije / Stationary

Studentska referada / Students' lobby

Koncept, dizajn signalizacije i namještaja. / Concept, signage and furniture design. Photo: Damir Žižić

Studentska referada / Students' lobby

Koncept, dizajn signalizacije i namještaja. / Concept, signage and furniture design. Photo: Domagoj Kunić

Studentska referada / Students' lobby

Koncept, dizajn signalizacije i namještaja. / Concept, signage and furniture design. Photo: Domagoj Kunić

Signalizacija / Signage

Photo: Domagoj Kunić

Signalizacija / Signage

Photo: Domagoj Kunić

Signalizacija / Signage

Photo: Domagoj Kunić

Signalizacija / Signage

Photo: Domagoj Kunić

Studentska referada / Students' lobby

Koncept, dizajn signalizacije i namještaja. / Concept, signage and furniture design. Photo: Domagoj Kunić

Prvi kat / First floor

Koncept, dizajn signalizacije i namještaja. / Concept, signage and furniture design. Photo: Damir Žižić

Prvi kat / First floor

Signalizacija. / Signage. Photo: Damir Žižić

Prvi kat / First floor

Signalizacija. / Signage. Photo: Domagoj Kunić

Prvi kat / First floor

Signalizacija. / Signage. Photo: Domagoj Kunić

Prvi kat / First floor

Signalizacija. / Signage. Photo: Domagoj Kunić

Prvi kat / First floor

Signalizacija. / Signage. Photo: Domagoj Kunić

Brošura / Brochure

Brošura / Brochure

Brošura / Brochure

Brošura / Brochure

Brošura / Brochure

Platnena vrećica / Tote

Rokovnik / Diary

Skitzenbuch

mapa / Folder

Mapa / Folder

Signalizacija / Signage

Photo: Domagoj Kunić

Zastave / Flags

Photo: Domagoj Kunić